Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.315
rijke gevolgen van het schoolonderwijs, dat zij zeiven
hij de kweekclingen hunner scholen ondervonden, eu
vele schrandere mannen van het vak huiten ons
Land hebben, na de verkregene overtuiging van de
bevredigende uitkomsten van dit onderwijs, er in ge-
lijken zin over gesproken. Ongetwijfeld mag het dan
wel de wensch zijn van ieder onbevooroordeeld en
warm vriend van de opleiding der jeugd, zoodanig
eene methode van onderwijs algemeen te zien veld
winnen.
Van die kenners en voorstanders der zaak mogen
uit dien hoofde dan ook de voorstellen tot eene spoe-
dige en doeltrefFcnde vervulling van dezen wenseh ver-
wacht worden; want dc Schrijve-r, dit spreekt van
zelve, zal niet er toe overgaan om uitvoerige voor-
stellen te ontwerpen, en alzoo thans slechts van de
meer algemeene daartoe bctrcjikclijkc punten gewag
maken.