Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.314
voorzienigheid, Gods alwijs wereldbestuur (i) cn van
der menschen regering op aarde door plaatsbeklee-
ders (2) bevat, en bij de gedachte zelfs aan eene of
andere daad tegen deze heilige harmonie in het aard-
sche wereldbestuur door kille huivering voor Gods ge-
streng gerigt moet bevangen worden.
256.
Gaat nu een leerling met zuUi eene vorming uit
zijne lagere school tot de daarop volgende Reaal - of
tot de Studiën leidende school over, alwaar alle tot
dusverre opgedane kennis en beschouwingen van het
leven door dc betrekkingen op het ter hand geuomenc
practische beroepsleven steeds meer opgeklaard en ver-
duidelijkt worden, zoodat het g-odsdienstig- onderwijs
deszelfs krachtigen en meest vruchtbaren invloed er-
langt; dan zal gevds aan den cisch van het gestelde
voldaan zijn, en de Elementaire School voor het Leven
hare taak volvoerd hebben. .i
257.
De geleerden en opvoedkundigen, die het werk:
Divinität, oder das Princip der einzig wahren Men-
schen-Erziehung onlangs in deszelfs derden druk be-
oordeelden , hebben ook opentlijk de overtuiging doen
hooren, dat deze beginselen van opvoeding en onder-
wijs den grondslag behooren uit te maken van de
vorming cn opleiding des toekomstigen geslaehts. On-
derscheidene bekwame schoolopzieners hebben zich ook
met de warmste deelneming uitgelaten over de heil-
(1) Geen haar valt Tan des menschen hoofd, enz.
(2) Geeft den Keizer, wat des Keizers is , enz. en : Weest
der oTcrigheid onderdanig , als van God gesteld. •