Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
H
.311
hoogste eene — profane betrekking op het physieke
leven te pas te brengen, en — cle Denkoefeningsschool
leidt den leerling enkel in de koude streken van de
verstandsoefeningen rond, en beneemt daarbij het hart
dc warme gevoelens der divine humaniteit.
Men brcnge hier niet tegen in, dat zoo menige hel-
derziende en edeldenkende onderwijzer ook door le-
vendige schilderingen of passsnde gedichten zich de
hier aangewezene opleiding ten doel stelt j want zijne
pogingen brengen niet veel meer te weeg, dan wat
enkele vonken uitwerken op een voorwerp, dat al-
leen op deszelfs oppervlakte vuur vat. Het vuur der
phantasie moge voor een oogenblik een weinig opflik-
keren, en het hart daarbij in eenige beweging bren-
gen j het eerste geraakt toch niet door en door in gloed,
en daarom wordt ook het laatste er niet blijvend door
aangegrepen. Het leven des menschen staat daarin
aan de gansche natuur gelijk, dat geheel zijn aan-
leg, zijne vermogens en krachten steeds gezamentlijk en
allengskens in gelijke mate zich ontwikkelen, en in
de eigene ontwikkeling sterker worden, bij gevolg
ook volstrekt maar alleen door middel van passen-
den wcrkdadigen invloed daartoe kunnen worden be-
vorderd, en, buiten deze voorwaarde, geene wer-
king tot dit doel raet een behoorlijk slagen be-
kroond wordt.
Deze onloochenbare stelling kan nu ook strekken ter
teregtwijzing van de handelwijze der meer helderzien-
de en betergezinde mannen van het onderwijs.
Hunne best gemeende pogingen kunnen van geen
vruchtbaar gevolg wezen, wanneer zij niet door den
in waarheid methodischen gang den leerling vatbaar
22