Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.310
onxe woonplaats, zich zal beperkt hebben; en leidt,
het gewenschte antwoord stellig wachtende, des leer-
lings blik op het onmetelijke door sterren verlichte
nitspansel des hemels, om hem alzoo op het groote
denkbeeld van eene oneindigheid der werelden te la-
ten komen, opdat, zoo dikwerf hij des nachts zijn
oog opwaart» rigt, de verhevene gedachte aan de ver-
eeniging der wereld onder Gods bestier zijnen geest
verheffe, en tevens zijn hart van de heiligste gevoe-
lens van aandacht doe ontvonken; — en, om kort te gaan,
eene godsdienst in het gemoed opgewekt worden, welke
de stompzinnige school niet eens vermoedt, de veelpra-
tende verliehtingsschool nooit leert kennen, en de koele
denkoefeningsschool nooit laat gevoelen; want deze
godsdienst kan slechts onder de voor\vaarde worden
opgewekt, dat de leerling langs de trappen van het
levensonderwijs tot het bevatten en ontvangen daarvan
is voorbereid en vatbaar gemaakt.
De sehoolmeestersschool kan over al die belangrijke
pnnten der menschelijke vorming niets anders ter baan
brengen dan ten hoogste datgene, wat de Cathechis-
mus over Gods almagt en goedheid mededeelt. Maar
de voorwerpen (objecten) — als zjjnde de geest- en
hartverheffende bewijzen, vermag zij niet tot grond-
slag te nemen, en uit dien hoofde verschaft zij niet
dan een bekrompen onderwijs, maar geene — het
leven des menschen krachtig aanvattende godsdienstige
opleiding.
De verliehtingsschool tracht alleenlijk den leerling
eenige kennis van de grootte, de gedaante en de ver-
deeling van de aarde, en hetgeen zij bevat, te ver-
schaffen, en bij den rijkdom van losse opgaven ton