Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.299
De ovcrecukoiiist van de verhouding der gemeenten
tot een regterlijk of administratief Kanton, of Distriet, —
van het Distriet tot het Bestuur der Provincie, — van
deze weder tot de Regering van het Koningrijk, —
van de Duitsche landen tot het Duitsch Verbond; dit
alles moet den leerling, indien hem Duitschland, om-
ringd door andere landen van Europa, wordt voor-
gehouden met de vraag r welke betrekkingen hij bij
het aanschouwen dezer landen zich wel voorstelt ?
zeer ligt op de gedachte brengen, dat dit op zich
zelve staande Staten zijn, die, even als wij, elk op
zich zelve eene eigene Regering hebben. De onderwij-
zer heeft nu verder niet anders te doen, dan dc
meening van den leerling te bevestigen, en aan elk
Land zijnen naam te geven.
S. 24G.
Uier is echter nu dc plaats aangewezen, waar het
onderwijs in de Algemeene Geschiedenis gepast kan
beginnen; want de geest des leerlings, die tot op de-
ze hoogte is gekomen, verlangt zelf eenige ophelde-
ring nopens het ontstaan van die Staten, en het on-
derwijs vernieuwt hier de vroegere inlichtingen no-
pens het Vaderland, door de Romeinsche Geschiedenis
daaraan aan te knoopen, even als die van de andere Vol-
ken, welke met de Romeinen in betrekking stonden. Uet
spreekt van zelve, dat dit zeer élémentair moet ge-
schieden en binnen de grenzen blijven, door de metho-
de afgebakend.
§■ 247.
De naastvolgeude stap op den weg van dit onderwijs
bestaat in het leeren kennen van elk Land, met opzigi
tot deszelfs aardrijkskundige gesteldheid en ligging