Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.296
deze achter elkander bijecngebragt, dan brengt dc
methode den leerling onverwacht op het punt, waar
hij moet beginnen in te zien, dat hij die regelen in
veelvuldige gevallen zelf niet in acht neemt, en ze
ook niet door anderen ziet nakomen. Deze waarne-
ming brengt hem tot de kennis van sommige uitzon-
deringen.
Op deze wijze voltooit nu de leerling zijne uit ei-
gen inzien en opmerken ontwikkelde Spraakkunst. Met
welke voordeelen voor de vorming van het verstand,
en inzonderheid van de oordeelskracht, deze taal-
kennis wordt verkregen, kan men voorzeker reeds
uit dezen slechts oppervlakkig aangeduiden gang op-
maken; maar welke voordeelen voor de zedelijke en
nationale opleiding door dezelve kunnen verkregen
worden, zal men zich kunnen voorstellen, wanneer
men verneemt, dat de methode, hare ontwikkeling
voortzettende, al de daartoe noodige voorbeelden uit
de bereids bekende zedeleer ontleent en te pas brengt,
en wel ingevolge eene andere grondstelling, volgens
welke iedere afzonderlijke kennis door alle andere daar-
op betrekking hebbende vastere grondslagen moet er-
langen.
§. 242.
Ten einde juist van uit dit standpunt eenen vasten
grond te leggen tot eene solide nationale opleiding,
brengt de methode, ter voltooijing van hare taak, den
leerling op dezen trap nog tot de kennis der vader-
landschc spreekwoorden, in welke de echt nationale
zin zich zoo schoon en krachtig heeft uitgedrukt.
Het spreekt evenwel van zelve, dat de methode bij
het uitkiezen met wijsheid te werk gaat, ten einde