Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
« '


(
If.
AAIV 0E 0]V»Ei&\%IJZERS.
iïët geschrift over de betrekking of verhouding van
het schoolwezen tot de staatkundige inrigting des Lands
en van onzen leeftijd httd het geluk, door Regenten,
Staatslieden en Geleerden, als hoogst belangrijk van in-
houd, met de vleijendste goedkeuring te worden ontvan-
gen , doch moest van een g,-oot gedeelte dergenen, die
zich aan de practijk van het onderwijs hebben toegewijd,
scherpe uitdrukkingen van ontevredenheid ontmoeten. De
nf keuring had nogtaus in geenen deele betrekking op de zui-
ver wetenschappelijke waarde van het werk, maar bepaalde
zich voornamelijk daarbij, dat in hetzelve de bemoeijing van
het schoolwezen ten onregte zoo laag was aangeslagen
cn berispt, daar men toch niet kan beweren, dat in
't geheel geen ondenoijs voor het leven tcordt gegeven.
Even zoo overdreven vonden de mannen van het onder-
wijs de stelling, dat alleen maar door eene met de na-
ttiur overeenkomstige methode van onderrigt een vrucht-
baar onderwijs voor de behoeften van den tijd kan loer-
den gegeven, alzoo zij in den tcaan verkeerden, dat deze.
leerwijze toeinig heilzaams voor de behoeften ran den tijd
xou kunnnen uitwerken, aangezien dit onkel cn alleen van
2