Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.294
schappelijke vereciiiaiuj;, wier tegenwoordig middolpunl
bij den Bondsdag berust.
§. 240.
Uit ^deze twee onderrigtingen ontwikkelt nu de metho-
de do pligten en de deugden van eenen Duitscher,
met betrekking tot zijn naast en hem eigen Vaderr
land, en ten aanzien van zijne verhouding tot het
grootere algemeene Vaderland, b. v.: gehoorzaamheid,
verkleefdheid, liefde en trouw worden voor het eene,
en bij voorkeur eendragt, wederkeerige hoogachting,
ondersteuning en hulpvaardige tegemoetkoming voor bet
andere gevorderd. Der Godsdienstleer valt bij dit on-
derwijs hare voornaamste taak ten deel, en zij kan
ook op de tot dusverre methodisch behandelde en ge-
vormde jeugd haar heilig karakter op de werkdadig-
ste wijze aan den dag leggen. Onder deze grootsche ge-
zigtspunten van het burgerlijke en christelijke leven der
Duitschcrs, neemt dan ook de methode het vruchtbaarste
onderwijs in de natuurkundige aardrijkskunde voor ha-
re rekening, ten einde te doen zien, hoe de produc-
tiviteit in de natuur op dit gebied door de wijze
Voorzienigheid zoodanig is verdeeld, dat reeds daaruit
de gedachte van wederkeerige betrekkingen op nieuw
in de oogen springt.
241.
Dit geographisch, geschiedkundig, burgerlijk, Chris-
telijk, natuur-geschied- en 'natuurkundig onderwijs
wordt, ter bereiking van de volledigste kennis van
Duitschland, door de Spraakleer vergezeld, en wel op die
wijze, dat nu dc leerling door zich zelven ook tot de
kennis geraakt van de eigenaardige eigenschappen zijner
moedertaal, en hij zelf zijne eigene Spraakkunst zamenstelt.