Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.290
Om deze praetisclie taaloefening, die voor de fijne-
re zedelijke vorjning, door middel van eene doelmatige
opwekking en verhooging der verbeeldingskracht en
verlevendiging van het gevoel, van een onberekenbaar (1)
voordeel is, des te vruchtbaarder te maken, neemt
de methode ook de schildering der jaargetijden in ha-
re opgaven op.
Langs dien weg verzekert zij eensdeels de volledige
kennis der taaldeelen, terwijl zij tevens de voortreffe-
lijkste vorming van het gemoed voor vaderlandsliefde,
voor algemeene humaniteit, voor Godsdienst en de
waarneming der Godsdienstpligten, verzekert.
S- 237,
Bij zulkdanig onderwijs over het leven in het Va-
derland kan alsdan ook eerst het Godsdienstig onder-
wijs deszelfs krachtdadigen invloed op verstand cn hart
volkomen doen gevoelen, en de opleiding voor het
ware burger- en Christendom met meerder' nadruk
(1) Onder de veelvuldige , vroeger reeds aangeduide ge-
breken van het gewone aanvankelijke onderwijs, moet er nog
c^n gerangschikt worden , dat van veel gewigt is, en tot
welks kenschetsing de gelegenheid hier juist wordt aangebo-
den. — Het is dit, dat het 700 min de vorming der verbeel-
dingskracht , als de opwekking van het gevoel voor — de hoo-
gere moraliteit in het gezellige wr.t voornamelijk
raag in het oog gehouden worden, voor de — uitwerkselen
van de Godsdienstoefening, te bant neemt. Uit dien hoofde
laat het ook zijne leerlingen, bij eenen rijkdom van algemeen-
nuttige kundigheden, koel jegens den •— Slaat, koel —jegens
de medemenschen in het gewone leven, cn koel — jegens
de zinnebeelden van dc Goddelijke idcün bij de Godsdicnst-t-
oefeninsï.