Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.284
nader beroep kan doenj dat wil zeggen, dat die nien-
schen , die, volgens hunne meening, niet in het ge-
lijk werden gesteld, zich op de uitspraak van die
hoogere Regters kunnen beroepen. Op eene hoogere
uitspraak zich beroepen, heet, volgens de Latijnsche uit-
drukking: appelleren, en daarom noemt men zulk eene
hoogere Regtbank ook wel Eof van Appèl (Provinciaal
Geregtshof ).
Nu overwege men het voortrefFelijke van zulk eene Be-
roepings-Regtbank. Zij is zamengesteld uit onderscheide-
ne Raadsheeren, die gemeenschappelijk over het regt raad-
plegen en bij meerderheid van stemmen uitspraak doen.
Wat is echter bij deze inrigting, bij zulk eene
Regtbank, nog noodzakelijk ? Zij moet ten minste iemand
hebben, die aan haar hoofd staat, een' Voorzitter,
terwijl bij elke in overweging komende regtszaak een
der Raadsheeren deswege verslag doet. Bet te behan-
delen geval ter beraadslaging voordragen, heet, met
een uitheemsch wo 3rd: refereren of rapporteren, wes-
halve de voordragende Raadsheer ook Referent of Rap-
porteur wordt genoemd. Behalve den invloed, door
den Voorzitter op het aanwijzen van zulk eenen Rap-
porteur uitgeoefend, moet hij ook nog den tijd vast-
stellen, op welken de Raadsheeren zich behooren te
laten vinden, om tot de behandeling dier zaak en
het regtspreken over te gaan. Hij moet bij de be-
raadslaging de orde handhaven; hij moet de stemmen
opnemen, en daarna bekend maken, wat men bevon-
den heeft regt te wezen. Hij moet er dan voor zorg
dragen, dat die verklaring opgeschreven en aan de
belanghebbenden schriftelijk kan bekend gemaakt worden.
Daarvoor zijn weder andere mannen noodig. Men