Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.270
Om die reden moet ook den Koning of Vorst dc uit
liefde voortgekomene en liefde opwekkende benaming
van Vader des Lands gegeven worden. Hier moet
eigenlijk de hoeksteen vau het onderwijs voor het le-
ven zich bevinden; want datgeen, wat het onderrigt
buiten dezen kring nog bewerkstelligt, kan en moet
meer als voor de voltooijing van de algemeene volks-
opleiding geschikt, dan wel als een volstrekt noodza-
kelijk onderwijs worden aangemerkt en behandeld. Ook
kan dit uitgebreidere, zelfs tot den aanvang van het
gemeenschappelijke leven der gansche menschheid zich
uitstrekkende onderwijs slechts dan van wezentlijk voor-
deel zijn, wanneer de leerling volledige kennis van zijn
Vaderland bezit. Zonder dit, is het met regt een
zoogenaamd geleerd schoolonderwijs, en wezentlijk scha-
delijk voor hem zclven, gelijk ook middellijk voor
anderen.
Zulk een geleerd mensch gelijkt dengenen, die zijn ei-
gen huishouden niet kent, en ook niet verlangt te
leeren kennen; maar die zich grootelijks over andere
belangen der wereld, nabij en van verre, bekommert,
en, als een politieke tinnegieter, met zijn huisgezin
te gronde gaat, en meerderen zijner makkers met zich
in het verderf^sleept.
Even als de oude Wijzen de spreuk: Leer u zei-
ven kennen, als grondslag der wijsheid aanbevelen,
zoo moeten ook wij ons volk, of eigenlijk deszelfs
onderwijzers, als voornamen stelregel voor het onder-
wijs aanbevelen: Leer voor en loven alles uw eigen
huis kennen.
§. 220.
Ten einde wij den hoogst belangrijken eisch nopens