Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.269
door het a.invullend gebruik van voorzetsels ver-
kort.
Het behandelen van dit alles overeenkomstig den wa-
ren geest der methode kan natuurlijk niet hier, maar
wel in de Elementaire School voor het Leven nader
worden aangewezen. Hier moet enkel en alleen het
besef en de overtuiging worden verkregen, dat door
deze methode van onderwijzen de opgedane kundighe'
den uit alle leervakken gezamentlijk bijdragen tot het
verwerven van de algemeene kennis van het organische
gemeenteleven, en op de opleiding voor hetzelve toerken,
als de zonnestralen in de vereeniging tot het brandpunt.
de verhouding van het üestaan van bet rijk.
219.
De methode van onderwijs geleidt nu den leerling tot
de kennis van het, met betrekking op het onderwjs,
belangrijkste levensverband — het Land, waarin hij
woont. Het onderwijs moet diensvolgens er alle oplet-
tendheid en zorg aan toewijden, dat de leerling de
meest omvattende, de duidelijkste en de voordeeligste
denkwijze en bekendheid deswege erlange.
Die denkwijze en kennis moet, ten einde regt
doelmatig en werkdadig te worden, met het huisge-
zin in overeenstemming zijn; zoodat ook alle pligts-
vervulling cn alle deugden, welke het welvaren der
familie verzekeren, op deze hoogte, in een' uitgebrei-
deren kring, als voorwaarden van het ware leven wor-
den erkend en tot vaste overtuiging gebragt, en zich
in de Vaderlandsliefde als in een brandpunt vereenigd
vertoonen.