Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24-1
derwijs moet geven, even zoo moet hij ook het op
dit leven betrekking hebbende onderwijs in de natuur-
lijke gesehiedenis en natuurkunde zich zeiven verschaf-
fen, en wel met betrekking tot de plaatselijke verhou-
dingen van de bedoelde grootere woonplaats en de ligging
der deelen, ook met betrekking tot de Inchtsgesteldheid.
Bergen, dalen, bosschen, vlakten, rivieren, meren
wijst de kaart aan. De tot denken gewoon gemaakte
leerling is im reeds in staat, om op daarheen strek-
kende vragen antwoord te geven, ten aanzien van het-
geen de natuur in dezen omtrek, zoo wel wat de
hoegrootheid als de hoedanigheid betreft, in het rijk
der planten en der dieren kan opleveren, cn zoo ook
in het rijk der mineralen aanbieden.
§. 216.
Daarbij wordt ook in dit gebied het oogmerk der
natuur weder voor oogen gesteld, namelijk, dat God
door deze verschillende uitdceling der voortbrengselen
over onderscheidene plaatsen het onderling verkeer der
mensehen bevorderen wilde —, eene beschouwing der
natuur, welke door de volgende uitkomsten van het
onderwijs zich steeds klaarder vertoont, en op de
stemming des leerlings, gelijk ook op zijne godsdienstig-
heid , den weldadigsten invloed uitoefent.
§■ 217.
Ten einde de vorming voor dit levensperk te vol-
tooijen, bezigt de methode ook hier het onderwijs in
de taal en legt het zoo wel toe op het verduidelijken
van de ontwikkelde begrippen, als op het in het licht
stellen van de practische betrekkingen der begrippen
voor het leven, terwijl zij tevens de practische kennis
der taal zelve uitbreidt.