Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
's Lands heil ran wezenlijk belang, in de uitvoering te-
gengehouden of wel gelieel verijdeld worden.
Maar het noodlottigste is nog, dat, in dergelijken
rampzaligen staat van zaken, zelfs bij de beste pogin-
gen der regering, om door weldoordachte maatregelen
'sLands heil te bevorderen, geen volk, dat niet door
een gepast onderwijs behoorlijk is opgeleid, dergelijk stre-
ven van het Bestuur verstandig en gewillig te genioet
komt. fFelk nut doen dan de beste maatregelen?
De mannen van het ondenoijs zullen nu dit beteeren
wel tegenspreken, daar zij in den waan verkeeren, dat
hun verbeterd onderwijs ook iets dergelijks ten doel heeft.
Hun gevoelen is evenwel niet veel meer dan zelfbedrog,
waardoor zij, bij de beperktheid van hunnen gezigtskring,
daar hun oog hoofdzakelijk op het schoolhouden gerigt
is, op den duur misleid worden. Men mag daarom van
den Staatsman verwachten, dat hij, met een' ruimer'' en
scherper' blik deze misleiding doorziende, zich overtuigen
zal, dat ook bij het vlijtigst ter harte genomen School-
wezen , wanneer het niet van onderen op en trajiswijze
er op tcordt aangelegd, om de menschen voor het ware
leven te vormen, voor het constitutionele leven op 't
allerminst eenig heil daarvan kan vencacht worden. Hoe
toch zal bij een zoo ijverig mogelijk bezorgd en behan-
deld lezen -, schrijven ■ en rekenenleeren het verstand
voor het constitutionele leven gfevormd en fjestemd wor-
den ; hoe kan bij een stuksgewijs aanleeren der aardrijks-
ktmde kennis ran het vaderland en der icereld, hoe bif
het onzanienhangend leeren ran natuurlijke geschiedenis
en natuurkunde, eene practische kennis van de voortvaar-
den , die het leven bepalen, verkregen toorden; hoe kan
door al dat afgebroken leeren, hoe ijverig ook gedre-