Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.259
en derzelver gebruik, en de vorming van eenen vol-
zin, maar oefent hem ook practisch in het maken
van voorstellen door de schriftelijke voorstelling van de
kennis, vfelke hij in dit levenstijdperk heeft opge-
daan.
Aldus moet de leerling geheel zijn tot hiertoe ont-
vangen onderrigt uit zich zelven te voorschijn bren-
gen , en de levendige kennis wordt daardoor te die-
per ingeprent.
Van nog grooter nut voor het juiste inzigt in het
practische burgerlijk • Christelijke leven wordt het onder-
wijs, wanneer het de uitbreiding van het enkelvoudige
voorstel aantoont als ontoereikend voor de verlangde
mededeeling der gedachten. Tot dit einde laat de
methode den leerling een' blik werpen in het werke-
lijke leven, en hem zelven inzien, dat tot eene
juiste voorstelling en verstaan van alles, wat geschiedt,
het voornamelijk aankomt op de omstandigheden, wel-
ke met het voorgestelde gepaard gaan — omstandighe-
den, welke door den leerling, zoowel bij hetgeen eene
handeling, als bij hetgeen een lijden of zijn voorstelt,
of betrekking heeft tot ruimte, tijd, oorzaak enz.,
gaandeweg worden waargenomen.
Zoo blijkt het dan ten duidelijkste, dat en hoe de
methode alle vakken van onderwas verstandelijk met
elkander verbindt, ten einde den heerhjken aanleg
voor de deugd steeds dieper in de ziel te bevestigen
en voor het handelen aan te vuren.
206.
De methode heeft nu voor deze levensbetrekking,
wat althans de hoofdzaak van de kennis voor het leven
betreft, haren cursus ten einde gebragt. Er beliocft