Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.256
eene volledige landkaart van het district te ontwerpen,
bij welke de zetel van het Kantons - of Arrondissements-
gerigt het middelpunt uitmaakt.
De onderwijzer heeft daarbij niets anders te verrig-
ten , dan de lengte en breedte van het district cn de
l'ffff'ng en afstand der plaatsen van het middelpunt
op te geven; al het overige van de kaart vult de leer-
ling aan, met den onderwijzer te rade gaande. Op de-
ze wijse slechts heeft hij door zich zelven den grond gelegd
voor geographische kennis. Met de gedachte aan het
gemeenschappelijke leven moet namelijk dit beeld der
woonplaats al die andere beelden en teekens bevatten, wel-
ke juist op dit wederkeerig verband betrekking hebben.
Zoo ook vordert juist dit denkbeeld van het teza-
menleven het opzoeken van de levensbehoeften, welke
op dit gebied worden aangeboden, en behalve het
aardrijkskundig onderwijs vloeit er ook die der natuur-
lijke geschiedenis en natuurkunde uit voort, voor zoo
verre dit grootere gebied nieuwe verschijnselen ople-
vert, of tot het duidelijker begrijpen van de reeds voor-
gèkomene aanleiding geeft.
Uitgaande van het denkbeeld van het leven in ge-
meenschap, wendt het onderwijs zich nu naar dat van
de Godsdienst, ten einde door hetzelve inzonderheid
den reeds opgewekten burger- en Christenzin te laten
versterken en heiligen.
J. 205.
Eindelijk moet het voorname middel van de onder,
lingc betrekkingen, de taal, en wel voornameljjk met
het oog op de hier bedoelde betrekking, meer van na-
bij beschouwd en ter vorming voor het leven in dc
hier gedachte verhouding gebezigd worden.