Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.250
Tüorschijii geroepen; want volgens de woorden van
het Evangelie heeft datgene, wat uit den Geest gebo-
ren is, Leven. De uit den geest voortgebragte ge-
dachte van God moet daarom ook aan het leven des
menschen beweging, en aan de beweging rigting me-
dedeelen. Men moet tot dit einde de gedachte der
liel steeds levendig voor zich hebben; want ook de
waarlijk godsdienstige mensch zondigt altijd slechts
iu die oogenblikken, wanneer de levendige gedachte
aan God hem ontvliedt.
De hoofdgedachte dezer kennis van God moet het
gevoel van de verpligting zijn, om steeds volgens den
wil van God te leven en te denken. Aan dit pligtge-
voel moet derhalve de verkondiging verblijdend te
gemoet komen, dat God, nademaal wij te zwak zijn
om zijnen wil zeker cn naauwkeurig te leeren ken-
nen, ons denzelven uit liefde heeft geopenbaard. Met
vreugde verneemt nu de godsdienstig gestemde ziel
deze daadzaak. De heilige gesehiedenis verhaalt den
leerling, tot zijne stichting en om hem te roeren,
datgene, wat de van 'God gezonden Zoou des Vaders
leerde, deed en leed voor dc menschen. Het onbe-
paaldste geloof aan alles, wat Hij verkondigde, de
onbegrensde overgegevenheid opzigteljjk alles, wat Hij
eischte; dit wordt nu des menschen godsdienst —
Christendom genaamd, voor welke de methode op den
tweeden trap van onderwijs bij den leerling een' vas.
ten grondslag tracht te leggen.
§. 201.
Bij dit onderwerp hebben wij ons langer opgehouden
dan noodig scheen, naardien alleenlijk de trapswijze
vonri •>.ng der meiJiode moet voorgedragen worden •