Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24Ö
en geheime wegen het wèl slagen der/goede zaak en
van hare bevorderaars trachtte te verhinderen.
Bij zoo velerlei en zoo bij uitstek ongunstigen in-
vloed, ja zoo voorbedachtelijke tegenkantingen, konden
nu geene voorschriften van hooger hand ter versprei-
ding van de methode verwacht, en des te minder alzoo
de verspreiding zelve bevorderd worden. De in dit
opzigt bedoelde weldadige beschikkingen moeten der-
halve enkel van de hoogere, met meerder doorzigt
begaafde en door hoogere beweegredenen geleide staats*
ambtenaren, en nog meer van hoogverlichte Regenten
zeiven (1), verwacht worden. Alsdan zullen de pogin-
gen van edeldenkende en ijverige mannen van het
onderwijs zeker wel volgen (2).
Deze met een vast vertrouwen uitgedrukte hoop stemt
ongetwijfeld iederen kenner der methode gunstig voor
de voorstelling van deszelfs verderen gang, welke nu
volgen moet.
§. 198.
Aan het onderwijs, zoo als het tot hiertoe (in de
(1) Opwekkend en aanmoedigend is daarom ook tegen-
woordig reeds de deelneming van onderscheidene personen in
ons Land {Beijeren) , wier namen en hooge verdiensten het
publiek nog wel zal te weten komen. Zeer verblijdend is
insgelijks het roemwaardige voorbeeld van den doorluch-
tigen Groot - Hertog leopold van Baden, die den Schrij-
ver, onder anderen, de belangrijke woorden schreef: s Ik ben
r> overtuigd, dat uw hoog vereerde Koning en zijne Staats-
» regering daarin hetzelfde werkdadige belang stellen; Wij enz,"
(2) In het Koningrijk Würtemherg zijn bereids openbare
beschikkingen ter invoering en verspreiding van de methode
genomen.