Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.245
Loc-zem wakker wordt, wanneer er sprake is van den
eisch, om hetgeen hij tol dusverre volgde, te laten va-
ren. De achtenswaardige Dr. cnärE, die ten aanzien
van de bevordering van een verstandig schoolonderwijs
bijzondere verdiensten heeft verworven, heeft zich hier-
omtrent, hetgeen hem ongetwijfeld grootelijks tot eer
verstrekt, [zeer openhartig verklaard, en ook aan de
liefde voor het vak het oflFer gebragt, om in de scho-
len te Bayreuth de methode in de uitoefening te lee-
ren kennen, en met den ontwerper derzelve in eene
zaakkundige gedachtenwisseling te treden (1).
Maar, helaas, weinigen zijn er, die zich van den
dunk, dien zij van hunne eigene geleerdheid hebben,
kunnen losmaken. Huime ongunstige, ofschoon op
dwaling steunende uitlatingen waren natuurlijk aan de
bevordering der ware onderwijs - methode insgelijks zeer
hinderlijk. Doch bij de genoemde voegde zich nog
eene magtige hoofdvijandin, dc welmeencnde (?) bigot-
terie, die van het eigenlijke wezen der methode niets
meer vernam, dan dat alle kundigheden, alzoo ook
die der Godsdienst, uit den mensch zeiven moesten
ontwikkeld worden, en daarin met angstvallig vTome
onwetendheid dc terzijdestelling van het geloof en de
ondermijning van de stellige Godsdienst vreesde. Ach-
ter deze verschool zich het sluwe phariseïsmus, dat
met zijne zelfzuchtige vijandigheid langs openthjke
(1) Zija voorbeeld werd later door andere achtenswaardige
mannen gevolgd. Het belangrijkste gevoelen heeft eerst on-
langs de Vice-Directeiir van de Kweekschool van Onderwijzers
te Freiburg , de Heer batik , geuit in zijn geschrift over
de inrigting van Kweekscholen voor Onderwijzers.