Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.243
is vermeld, ook uit het voor deze zaak zoo warm
blakende gemoed van den doorluehtigen Minister, Vorst
VON wALLERSTEiN, als ware het in een gevoel van
medelijden en leedwezen, opwelde: Waarom is dan
toch deze methode van onderwijzen nog niet meer alge-
meen verbreid geworden? Het is bezwaarlijk, den gang
der methode op hare verdere trappen voor te stel-
len , zonder alvorens eenige opmerkingen te hebben
medegedeeld tot beantwoording van de zoo even aan-
gehaalde vraag. Immers zou het hier niet passen
sleehts enkele, en veel minder dan nog alle, ge-
heime vijandelijke tegenwerkingen aan den dag te
brengen. Indien eenmaal de geschiedenis van deze
methode van onderwijzen zal kunnen geleverd worden,
zal het tijd zijn meerder licht te verspreiden over
hare lotgevallen (1).
§. 197.
Men kan met gerustheid zeggen, dat onkunde, ge-
leerde hoogmoed, schoolbestuurders-ijdelheid, naijver,
schoolmeesters - traagheid, goedaardige bigotterie en vij-
andig phariseïsmns zich, deels onwetend, deels voor-
bcdachtelijk, met elkander tegen de methode vereenigd
hebben.
De oordeelvellingen van trotsche onkunde ten aanzien
van de zaak kwamen daarop neder, dat alles niets
anders was dan eene Abé - historie, en het in geenen
(1) Nog onbegrijpelijker wordt echter de ondervinding,
dat mannen van het onderwijs lich zelfs de moeite geven ,
den vooruitgang en de uitbreiding eener methode van
onderwijs te belemmeren, voor welker heilzame werking nog-
tans duizende stemmen lich erkentelijk doen hooren.