Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24-1
worden. Want het tot hiertoe bestaande onderwjjs in
het lezen en schrijven maakt in de verstandelijke vor-
ming voor het leven, als ware het, een afgesloten
gedeelte uit, en belemmert de verdere ontwikkeling van het
voorafgegane verstandelijke leven, in zoo verre Itet
werktuigelijke lees • en schrijfonderwijs blijft duren. Ja,
het moet veeleer daardoor worden tegengehouden in zijne
ontwikkeling, geljjk het leven der plant, wanneer haar
de invloed van het licht, van do warmte en van
het water wordt onthouden.
Do schade, door den stilstand veroorzaakt, is in-
derdaad van meer gewigt, dan wij ons in 't algemeen
voorstellen, aangezien het ook na het eindigen van het
lees - en schrijfonderwijs door afzonderlijke denkoefe-
ningen niet kan worden vervangen; want, zoo als wij
hebben opgemerkt, de invloed moet alzijdig wezen.
§. 195,
Gelijk evenwel do methode voor het aanvankelijke on-
derwijs het voor het bezoeken der school verloopen
gedeelte van 's kinds leven zich ten nutte maakt,
ten einde door haren alzijdigen invloed het in zijne
voortgezette ontwikkeling uitsluitend tot deszelfs we-
zentlijke doel te leiden, en uit dien hoofde voor de
behoefte van onzen tijd regtstreeks zeer voordeelig
werkt; zoo werkt zij voor de ware rigting van dit
belang ook middellijk ten goede, en zulks zelfs rug-
waarts door den gunstigen invloed op de stemming
der ouders, zoo als boven reeds is aangestipt, dewijl
zij, verheugd over de onverwachte vorderingen hunner
kinderen, niet alleen voor de Reg'ering worden ge-
wonnen ) maar ook; bij eene nadere deelneming en
belangstelling in het onderwijs zelve, door de toene-