Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.239
hij dit gedeelte van het onderwijs het onderrigt voor
het leven bevordert.
Even gelijk de kennis van het schrijven en lezen uit
het idee van het gemeenschappelijk levensverband en het
onderlinge verkeer is voortgesproten, even zoo wordt'
dezelve ook onafgebroken gebezigd tot al meerdere en
meerdere verduidelijking en verlevendiging van dit idee;
want niet, zoo als, helaas! bij al het overige onderwijs,
en dus uit hoofde van het lezen e^ schrijven, wordt
in die beide vakken onderrigt gegeven, maar uit hoofde
van het houden van gemeenschap, — ook met degenen,
die op eenigen afstand van ons wonen, en met wie wij
in betrekking staan.
En op dien grond moeten ook tot oefening van de
daarin onderwezenen voornamelijk de in dit opzigt nog
duidelijker op te merken onderrigtingen omtrent het le-
ven in gemeenschap ( Communieben ) dienen.
Woorden zonder zin tot leesoefening te bezigen is
derhalve aan onze methode geheel vreemd, ja zij
heeft daarvan een' afschuw, dewijl zij bij elk vak van
onderwijs menschen op' het oog heeft, en zich daarbij
het doel van alle onderwijs, het ware menschenleven,
voorstelt.
Terwijl \vij evenwel het belangrijke voordeel geden-
ken, hetwelk onze methode van onderwijs voor de op-
leiding voor het leven wezentlijk oplevert, moeten wij
hetzelve ook nog meer bijzonder in dit opzigt uiteen-
zetten, dat, namelijk, de methode reeds op dezen
trap van het onderwijs hoofdzakelijk aan de behoeften
van den tijd beantwoordt.
§. 193.
Ten einde hare alhier bedoelde betrekking op den