Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.234
weicntlijkheid of in afbeelding te zien; want het
komt voor ons op hetzelfde uit, het begrip van eenen
appel te erlangen door denzelven werkelijk of slechts
in beeldtenis te zien. — Zoo doende is het denkbeeld
verkregen van de mogelijkheid, om in getcekende figu-
ren, of in 't algemeen teekens, met elkander tc spre-
ken, voorondersteld, dat wij overeengekomen waren,
dat dit teeken deze, het andere gene uitdrukking, of
het een of ander bepaald woord, zou voorstellen. — De
lust om van zulke taal met anderen gebruik te ma-
ken, heeft voor kinderen iets zeer aantrekkelijks (1).
Echter wordt de moeijelijkheid spoedig ingezien, om
zulk eene taal schriftelijk te spreken, en met vreugde
vyordt de verzekering opgenomen, dat, om eene taal
met schriftelijke teekens te spreken, men in 't geheel
niet meer teekens behoeft te maken en te onthouden
dan zes en twintig, en alsnu wordt, tot eene nieuwe
en aangename bevrediging van des leerlings weetgierig-
heid, hem de reeds vermoede waarneming medege-
deeld, dat de woorden, bij het uitspreken derzelve, zich
even zoo aanschouwelijk aan ons gezigt voorstellen,
als wanneer zij in geluid uit den mond aan het oor wor-
den kenbaar gemaakt.
Met opgewekte opmerkzaamheid zoekt zich de leer-
ling hiervan nu door eigene aanschouwing te overtui-
gen, terwijl hij, onder de leiding van zijnen bemin-
den leermeester, ;n eenige woorden, gedurende eeni-
(1) In zeer vele scholen leeren de kinderen elkander met
Teel belangslelling de teekenspraak op de vingers op de wijze
»Is bij het oude doofstommenonderwijs.