Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.232
ge keeren meer worden lierhaald en voorgesproken.
Eerste spelboeken zijn dus niets anders dan oefenin-
gen voor het bepaald uitspreken der woorden (1).
Ken verstandelijk ondenoijs en een ondenoijs voor het
leven heeft slechts dan plaats, wanneer de eerste ele-
menten aan eene in de ziel aanwezige voorstelling of
kundigheid worden aangeknoopt, en alzoo de nieuwe
kundigheid door de eigene werkzaamheid des leerlings
hem kenbaar wordt. Dit is, zoo als wij reeds meer-
malen hebben aangetoond, eene niet te miskennen
grondstelling van het onderwijs, en derzelver opvolging
beloont ook den onderwijzer steeds met de gelukkig-
ste vorderingen zijner leerlingen in de bedoelde kun-
digheden. Nu zegge men evenwel: of wij dan voor
letters en klanken, vervolgens voor het spellen of op-
noemen der klanken, eene in de ziel des leerlings aan-
wezige voorstelling hebben, aan welke deze nu bedoel-
de kundigheid kan worden verbonden?
Dit is in waarheid eene vraag, welke door de on-
derwijzers, zoo als zij tot nu toe zijn, moeijelijk kan
beantwoord worden.
De ware methode van onderwijs geleidt met haar
hoofddenkbeeld van het onderwijs vóór het leven reeds
op den eersten trap van het onderwijs tot deze ver-
standige kennis van het lezen en schrijven.
(t) Dat door sommigen , bij het gebruiken der klankmetho-
de , de leerlingen ook op de bij het uitspreken gebeiigd
wordende spraakwerktuigen worden opmerkzaam gemaakt, is
wel, als men wil, eene Terstandsoefeningj maar zij behoort
loo min tot het eigenlijk gezegde lezen-leeren, als de af-
beeldingen Tan apen, beeren, engelen enz., in eenige abé-
bocken, tot het leeren der letters behooren.