Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.229
hoorljjke overtuiging konie, en bij de hieruit voort-
vloeijcnde voorstelling de hulphetoouing eu zorg voor
ons het gevoel van dankbaarheid en liefde in onzen
boezem moge doen ontgloeijen.
Sleehts op dnsdanige wijze kan de grond gelegd wor-
den voor een uitwendig burgerdom en inwendig Chris-
tendoip, welke gezindheid en stemming in het vervolg
door geene Soeratisehe of Katechetische behandeling, hoe
bekwaam ook ingerigt, b. v. over de vraag: Wat zijn
wij aan onze overigheden verschuldigd, en hoe hehoo-
ren wij jegens onze naasten gezind te zijn? niet wel
meer kan voortgebragt worden, dewijl begrippen en
gevolgtrekkingen niet in de ziel dringen, maar alleen
het verstand bezig houden.
Deze eisch van het derde belangrijke punt, hetwelk
het tegenwoordige aanvankelijke onderwijs insgelijks
niet alleen niet in acht genomen, maar waaraan het
in 't geheel niet gedacht heeft, zoekt de methode
van het aanvanlcehjke onderwijs in haren derden oefe-
nings-cursus in acht te nemen en te vervullen, door-
dien zij hier alle behoeften voor het tezamenleven
voor het oog brengt en in de ruime vervulling der-
zelve de weldadige inrigting der maatschappelijke za-
menleving en de liefde van dengenen laat aanschou-
wen , die voor de bevrediging zorgt en er over waakt —
namelijk van den Vader. Op deze wijze wordt het
gi'onddenkbeeld van het in het vervolg duidelijker
zich voor het oog ontwikkelende leven in den Staat in
de ziel geprent, en verschijnt het in het voortzetten
van het onderwijs, doch altijd aan zich zelven gelijk
blijvende, slechts op eene ruimere schaal, zoo als wij
weldra zullen ontwaren.