Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
jjewilliger <laaniaar schikkcn, huc meer het zijn leven,
volgens zynen stand, in betrekking tot het geheel leert
inzien en kennen, en door deze kennis geheel van
liefde doordrongen wordt. Doch der regering zal het
bezwaarlijker vallen, naarmate deze kennis minder, of
minder juist, onder de verschillende leden veld wint.
Het behoort daarom tot de roeping van het Staatsbe-
stuur, om ook in den kring der algemeene belangen te
bevatten de zorg, dat aan de medeleden van dat Or-
ganismus de levendige kennis worde bijgebragt van
hetgeen hun ware leven in het organieke verband uit-
maakt. Deze zorg wordt dringender noodig, wanneer
de zucht om den aard van deszelfs samenleven te door-
gronden bij een tot rijpheid komend volk begint leven-
dig te worden; want zonder besturende voorzorg zal de-
ze zucht den mensch over 't geheel steeds tot eene ver-
keerde kennis brengen, tot die, namelijk, waartoe zijne
eigenliefde hom verleidt, en welke verleiding gevaarlijker
wordt, wanneer zij door kwalijkgezinden, die Iwm gelij-
ken, nog wordt versterkt.
Hieruit vloeit de volstrekte verpligting van het hoog-
ste Staatsbestuur voort, om voor zoodanig een doeltref-
fend onderwijs te zorgen, hetwelk in staat is dit onheil
tegen te gaan.
Waarin dit doeltreffende van het onderwijs bestaat,
is uit het aangevoerde liglelijk op te maken. Het onder-
wijs moet de strekking hebben, dat ieder lid van den
Staat de juiste en levendige kennis erlange van zijn
leven op en voor zich zeiven, en van zijn leven in
zijne betrekking tot het geheel, en bij gevolg ook die
van zijne betrekking tot het kerkelijke leven.
Deze kennis is do onverwrikbare grondslag der rust