Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.224
welijk opvatten, en wel trapsgewijze in betrekking tol
het leven in de maatschappij.
Overeenkomstig dit grondbeginsel, en ingevolge den
daarmede overeensteminenden gang, is alzoo de ken-
nis van de natuurlijke geschiedenis voor onzen leer-
ling beperkt tot de kennis van de voortbrengselen der
natuur, tot welke de aanschouwing van de woonplaats
de stof {^levert.
Een overdrijven van dit hier bedoelde onderwijs,
of een rondzwerven op het wijduitgestrekte veld der
natuurlijke geschiedenis, naar aanleiding van daartoe
bepaaldelijk dienende leerboeken, kan hier evenmin
plaats grijpen, als een op zich zelf staand leeren; want
elk voorwerp van onderwijs moet in betrekking tot
het levensdoel worden behandeld. Een enkel voorbeeld
zal toereikende zijn, om het nut van dit onderwijs
nog duidelijker aan den dag te leggen.
Onder de hier voorkomende voortbrengselen der na-
tuur wordt ook het ijzer opgenoemd. Het sluiten der
deuren door behulp van ijzer geeft ^ de aanschouwelijke
aanvankelijke kennis aan de hand van dit voortbrengsel,
met dadelijke betrekking op het leven in onze woon-
plaats (1).
180.
Even zoo staat het geschapen met de aanschouwe-
lijke kennis van natuurverschijnselen en de eigenschap-
pen der ligchamen, insgelijks met betrekking op onze
levensbehoeften, alsmede het behoedzaam gebruik van
de werkingen der natuur, b. v, het vuur enz.
(1) lloo practisch voor het dagelijksehe leven het onder-
rigt al dadelijk wordt, kan ligt worden opgemaakt.