Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.222
hing op het leven, maar ook tevens zich daarbij wel
te verzekeren, dat de leerling het voorwerp wèl heeft
opgenomen en op het leven betrekkelijk gemaakt.
§. 176.
Dien ten gevolge maakt de methode van onderwijs
hierbij met den leerling gebruik van een zeer leerrijk
onderhoud, en wel op zulke wijze, dat ook tegelij-
kertijd de voordeeligste verstandsoefening wordt in het
oog gehouden en werkelijk plaats vindt.
s. 177.
Om echter bepaald en zeker tot het doel te ge-
raken, houdt zij ook hierbij eene gepaste, trapsgewijs
voortgaande opeenvolging in acht, terwijl zij begint
met het uiterlijke der woonplaats van het huisgezin
te doorwandelen en daarbij voornamelijk het aanschou-
wingsvermogen oefent, latende tevens ook alle kundig-
heden uit de natuurlijke geschiedenis en natuurkunde,
welke de woonplaats aanbiedt, mede opnemen, en
door de aanschouwing van den vorm en de dee-
len des huizes de eerste elementen van reken- en
meetkunst tot zelfstandige bewustheid komen.
Daarna gaat de methode op den volgenden trap van
oefening over tot de kennis van de bewoners van het
huis, en zoekt den grond te leggen tot practische men-
schenkennis, terwijl zij tevens de eerste nuttige kun-
digheid uit het dierenrijk bijbrengt, en aosr de tegen-
overstelling van menschen en dieren de zedelijkheid in
hare grondelementen tot bewustheid brengt en verheft.
Heeft de leerling bekendheid met deze beide voorwerpen
van zijne aanschouwing verkregen, dan maakt de methode
hem, op den derden trap van oefening, opmerkzaam op
beider behoeften, ' en hierbij wordt reeds eenig naden-