Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.218
het physieke en het afgetrokkene van het morele op"
gerigte brug den ingang tot het gemoed vinden.
De leerling moet hier in de aansehonwing van het
beeld de voorstelling en de overtuiging erlangen, dat
het ware menschenleven slechts door het besturende beginsel
van een' enkelen — het gehoorzamen der overigen, en —
het zamenstemmende werken van allen kan bestaan.
173.
Hier is het, waar de methode van onderwijs het
heerlijkste beeld van het toekomstige behoorlijk geor-
dende Staatsleven op de verkleinde schaal van het
familie - leven diep in het kinderlijke gemoed inprent,
hetwelk des te blijvender wordt en werkt, doordien
het zieh, al voortgaande, in grootere omtrekken uit-
breidt, en zich aan het meer geoefende oog der ziel
scherper uitgedrukt voorstelt; want de methode klimt
allengskens met den leerling door alle kringen van het
openbare leven op tot de algemeene menschen - ver-
eeniging, zoo als CHRisTtis die heeft gesticht.
174.
Hier is het ook, waar de grond tot alle burgerlijke
deugden, maar tevens ook tot de ware Godsdienstig-
heid , diep in de ziel gedrukt en met het leven in-
nig ineengesmolten wordt; want uit het ontwikkelde
idéé van het geregelde familie - leven prenten zich in
het gemoed van den helderzienden leerling natuurlijk
en noodzalvelijk de gevoelens van pligt, van gehoorzaam-
heid, van dankbaarheid, van liefde en van vertrouwen, en
100 ook van geloof jegens den vader (met dc moeder ver-
eenigd), van lief de jegens broeders en zusters, van liefde-
rijke stemming jegens dienstboden, van bescheidenheid je-
gens ouderen in jaren, van erkentelijkheid ten aanzien van