Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.213
meer werkdadige strekking neemt^ aan de Vulgciide school
(Realschule) over (1).
Eene methode van onderwijs, welke op leervakken
gegrond is, is uit dien hoofde op het gebied van
het onderwijs een onding, nademaal alleen het kenver-
mogen tot het opnemen van de voorwetpen van onderwijs
kan opgewekt roorden, en ons kundigheden in derzel-
ver grondbegrippen verschaft. De methode van onder-
wijs moet uit dien hoofde zich hoofdzakelijk tot het
kenvermogen wenden, en onder deze voorwaarde voor-
namelijk bewerkt zij den meest vruchtbaren grondslag
der menschelijke vorming voor het leven. Om die
reden moet, nadat het begrip van de ware methode
van onderwijzen vastgesteld is, ook van geheel haren
gang de naauwkeurigste verklaring en rekenschap wor-
den gegeven. Deze opheldering en rekenschap is des
te noodzakelijker, naardien hoofdzalcelijk met betrek-
king tot de behoeften van den tijd alles aan dezelve
is gelegen. Wij zullen dezelve daarom in zeer bepaal-
de stellingen met al de daarop voor ons betrekkelijke
gevolgtrekkingen voorstellen.
de voornaamste pünten, waarop de methode van
uet aanvankelijk ondebvvus moet geves-
tigd worden.
§. 169.
De methode van het aanvankelijk onderwijs knoopt
(i) Het aanvankelijk onderwijs is het meest belangrijke,
als ïijiide de gronihlag van al het volgende onderwijs.