Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.208
§. 163.
e.) Om (Jeze opklimming ook juist en naauwkeurig
to doen plaats hebben, moet derhalve het onderwijs
zieh eetien doeltreffenden gang afbakenen, door middel
waarvan de gezamentlijke levenskennis op den eersten
trap aanschouwelijk, op den tweeden door middellijke
voorstelling, en op den derden door de opwekking van
dc oordeelskracht, in het bezit kan komen van dc leer-
lingen , die alzoo door drie klassen heengeleid worden.
Doeh daartoe wordt dan ook volstrekt gevorderd, dat
het ouderwijs eene naauwkeurig zamengestelde opsom-
ming van organische levensbetrekkingen ontwikkelt,
ook deze in drie klassen verdeelt, en die levensbetrek-
kingen iu het onderrigt van elke klasse opneemt, wel-
ke met de vorderingen en de hoogte overeenkomen,
waarop de leerlingen zijn gekomen. Onder deze bepa-
lingen gaat dan de algemeene manier van onderwijzen
over in eene methode van onderwijs, van welke dc
eerstgenoemde ten doel heeft de ontwikkehng van de
voor het leven noodige kundigheden, of, met andere
woorden: elke kundigheid in gestadige betrekking op
het menschelijke leven voordraagt en ontwikkelt; ter-
wijl de laatste daarentegen in den trapswijzen gang
der ontwikkeling steeds (en nien zou mogen zeggen:
te allen tijde) den graad van de geschiktheid en ge-
vorderdheid dós Icerlings mede in het oog houdt.
§. 164.
Zonder deze ware methode van onderwijs is ook geen
echt onderwijs van en voor h?t leven te verwachten,
cn dc tot hiertoe aanwezige scholen konden juist uit
dien hooftle geen zoodanig, te weten geen wezentlijk
voor het leven dienend onderwijs in het algemeen, toe-