Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.207
eigenlijk te midden van eene aanhoudende wrijving
en botsing van den mensch met zich zelven, van den
mensch met andere menschen, en van den mensch met —
de natimr. Om bestand te zijn tegen de eerste en
tweede van de aangeduide botsingen, wordt zelfver-
loochening gevorderd en een belangrijke strijd noodzake-
lijk, doch welk een en ander door de menschen wordt
geschuwd en verwaarloosd, wanneer de vervulling van
het daartoe gevorderde aan hem zelven blijft overge-
laten. Zijne verstandsbeschaving blijft daarom altijd
aan het gevaar der onzekerheid blootgesteld, of zij
wel van zelve in de zedelijke beschaving zal over-
gaan (1).
Op dezen bijzonderen grond moet het derhalve voor
het ware onderwijs eene bepaalde en aanhoudende zorg
wezen, om elke afzonderlijke kundigheid, tot do le-
venskennis behoorende, steeds in gedurige betrekking op
het ware menschenleven te ontwikkelen, en ze zoo leven-
dig in het gemoed op te wekken, dat ook de wil in
de toepassing die kundigheid magtig wordt,
§. 162.
d.) Deze eisch sluit diensvolgens ook in zich, dat
het onderwijs dc geheele practische levenskennis, zon-
der gaping, in eene voor de leerlingen passende opklim-
ming behoort mede te deelen, en deze zich dezelve moe-
ten eigen maken.
(1) De Zaligmaker stelde deze betrekking kort en diep
doordacht in de uitdrukking Toor: » De geest is sterk, het
Tleesch is zwak ," en tadlus drukte zich daarover ook op zjjne
wijze zeer schoon uit.