Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.200
Het tot dusver gegeven onderwijs had geen beginsel,
zoo min voor de voonoerpen van het onderwijs, als
voor de leerwijze, gelijk wij genoegzaam hebben moe-
ten inzien.
Het ware aanvankelijke onderwijs heeft echter een
algemeen geldend beginsel, zoo wel voor hetgeen on-
derwezen wordt, als voor den aard en de tcijze, waar-
op het onderwijs wordt ingerigt en gegeven, en dit
beginsel leidt het af uit de bestemming van den
mensch. Het wordt uitgedrukt in deze onbetwistbare
grondstelling:
I. Indien des menschen bestemming een leven is,
dat in en volgens zijnen oorsprong zich ves-
tigt en ontwikkelt (sieh constituirt (1)); dan
is de kennis van de voonoaarden, onder welke
het leven plaats heeft en waardoor het bepaald
wordt, het eigenlijke voorwerp 'van het onder-
wijs, dat aan menschen behoort gegeven te wor-
den. Hierdoor is dus het voorwerp van het
onderwijs in het algemeen, dat is, voor alle
menschen, al dadelijk bepaald, en bij gevolg
is door deze bepaling alle willekeur, en alles,
wat naar louter goeddunken van regeerders of
ondencijzers zweemt, uitgesloten.
Het algemeene voorwerp van het onderwijs bevat
in zich:
a.) de kennis der Natuur, welke door hare inwer-
(1) Zie Divinität , oder das Prinzip der einzig wahren
Menschenerziehung. Als er sprake is ran hel beginsel, dan dient
het ia de wijsgeerige schooltermen te worden uitgedrukt.