Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.197
ginseten op aarde meer en meer bloeije sn geluk en
zaligheid verspreide, gestadig aan meer. verlevendigt; —
een onderwijs, hetwelk het verstandsvermogen reeds in
den aanvang van deszelfs werkzaamheid daartoe te haat
neemt, dat de mensch zijne levensbetrekking gestadig
aan duidelijker leere kennen, en voorts in en rmar die
kennis leve.
Zulkdanig onderwijs brengt ons alleen het goede,
dat wij bedoelen; want het wekt eenen geest op, die
met den palmtak des vredes, als een hemelsche ge-
stalte, den mensch Triendelijk toewenkt, terwijl de
oude booze geest met het zwaard in de hand rond
zwerft, zijne aanhangers opwekkende tot verwoesting,
moord en verderf van diegenen, over wie hij gaarne
zelf wilde heerschen.
§. 149.
Wanneer het levend geslacht bij zulk een onderwijs
mag opgroeijen, dan kan de booze geest op geene na-
komelingschap rekenen en moet van zelve te niet gaan.
Haar niet uitsluitend deze langzame dood staat hem
te wachten, neen, een spoedig verkwijnen moet hem
ten deel vallen. Alle door hem nog niet geheel ver-
leide ouders zullen, door het aanschouwen van hunne
zoo schoon en liefelijk opgroeijende kinderen verheugd,
geroerd en beschaamd, onwillekeurig zich aan de par-
tij van het onderwijs en deszelfs bestuurders aanslui-
ten , zich ergerende, dat zij eenen het menschdom
zoo vijandigen aanliang aangehoord of te woord gestaan
hebben.
150.
Dat zulk een onderwijs die uitwerking moet heb-
ben, laat zich ook zielkundig van zelve begrijpen;
14'