Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.194
gerolgen te weeg brengen, behoorde hen wel te doen
inzien, dat ook langs dezen weg het doel van eene
echte godsdienstigheid, welke op het uitdrijven van
den tijdgeest eenen beslissenden invloed zoude uitoefenen,
niet kan worden bereikt.
146.
Wij zijn nu denkelijk, met betrekking tot de midde-
len om den verderfelijken geest des tijds te bestrij-
den , tot het inzigt gekomen, dat de volgende verkla-
ring en uitspraak niet ongegrond is: Het openhaar
gezag is niet hij magte denzelven te onderdrukken —
de politie niet in staal hem te bewaken — de gods-
vrucht niet hem te verdrynen — de van oudsher ge-
huiktlijke, tot lezen, schrijven, rekenen en Chiisielijk
onderwijs beperkte scholen worden hem behulpzaam door
de onkunde harer leerlingen — de verlichlingsscholen
worden hem dienstbaar door het overladen der leerlingen
met onverteerbare kundigheden — en de denkoefenings-
êcholen ondersteunen hem door het opwekken van de
verwaande zucht om steeds gelijk te hebben.
Op welke wijze moet nu deze vijand van de open-
bare zekerheid, rust en orde in den Staat en de Kerk
bestreden worden, opdat hij verkwijne en sterve, en
een andere geheel tegenstrijdige geest te voorschijn
kome ?
1834 of 1836 ïijn bedoeld), toen hij dit schreef, te kennen
gegeven , maar niet verwacht te hebben, dat zijn vermoeden
loo spoedig zou lijn bewaarheid , als toenmaals reeds de
hoogst bedroevende voorbeelden in Silezii, in Hessen en aan
den Ryn vertoonden.
Vertaler.