Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.192
heeft daarentegen in de leer zelve een reel bedenke-
lijker kwaad gebragt, te weten het indifferentismu$
jegens Christendom en stellige Godsdienst over 't ge-
heel, — en het trotsche rationalismus in aanzien ver-
heven,
§. 145.
De te groote vrijheid in het uitleggen van den Bij-
bel, als het éénige fondatnent van het stellig geloof
en van de daarmede verbondene eeredienst, prikkel-"
de, bij de toenemende verlichting, de ijdelheid der
theologische geleerden, om in de uitlegging van den
Bijbel niet alleen de wijsgeerige denkbeelden van hun-
nen leeftijd te brengen, maar elkander ook in de ra-
tionele bijbelverklaring te overtreflen. Het ging wel-
haast zoo verre, dat onder hen als het ware de
zucht merkbaar werd, om in de uitlegging van de
wonderen de ontdekkingen der natuur- en scheikun-
de, van het magnetismu» en galvanismus, te pas te
brengen.
Door die pogingen en handelingen werd aan de leer
van Christus door velen slechts nog in zoo verre aanzien,
gezag en geloof geschonken, als zij met de wijsbegeer-
te van den dag kon overeengebragt worden, en door
deze werd alle begrip van wonderen ter zijde ge-
sehoven. Christus verloor bij de verlichters den stra-
lenkrans van eenen Goddehjken Wijze geheel en al, en
werd door hen, bij wie nog eenige bescheidenheid
Godyruchtige Protestanten lijn er daarom ook op bedacht,
om het al te eenvoudige en koude van hunne godsdienstoe-
feningen meer aantrekkelijkheid en warmte te verschaffen.