Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.191
anders onderrigten (1) enkel tot vrome huichelaare Vw-
men, zoo als zij zelven zijn. Kan nu op de gezind-
heid van zulke menschen staat worden gemaakt (*)?
§. 143.
Indien men, bij de overweging dezer zaak, zich
derzelver belang en gewigt behoorlijk voor den geest
haalt en daarbij met de ondervinding te rade gaat (2),
zal men moeten inzien, dat langs dezen weg het ge-
wenschte heil niet zal bereikt kunnen worden.
Op welke wijze zal het vraagstuk dan kunnen wor-
den opgelost?
144.
Alvorens daarop te antwoorden, zullen wij nog een'
enkelen oogslag werpen op het kerkelijk gebied der
Protestanten; want van daar wil zekere partij ons
het heil aanbrengen, waarnaar wij streven. De ver-
lichting heeft wel hare tanden niet zoo zeer kunnen
scherpen aan de protestansche eeredienst, als aan de
katholijke (3), dewijl zij te eenvoudig ie; maar zij
(1) Velgens het Toorbeeld yaa cicero.
(2) Jlïogien toch de Geestelijken en die wereldlijke per-
sonen, die 200 gereed zijn derzelver wensehen in te willigen,
eens rondzien en rondluisleren, of zich door redelijk den-
kende opmerkers laten onderrlgfen , hoe over hunne pogingen
geoordeeld wordt, indien deze geen^ op reden steunenden grond
in de banier vertoonen !
(3) Werd de katholijke eeredienst eens in hare eenvou-
dige en ware beteekenis in het licht gesteld , de spot ,
daarmede gedreven, zou welligt in eerbied veranderen. —^
(•) Wtt {O dt Uittte para^rraphen »oortomt, worde otifetwijfeld !b de» tegenwoor-
digen tijd Tin meer belang, inditn mem bi} ket lezen zicfc den laweadlgea tocitaad
vsi BtJgtt Toor deR seen Jtelt.
ytrUUr.