Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.190
zijnen troon meer en meer meende te schragen en te
bevestigen, moest met zijnen aanhang het land verla-
ten , de boetpredikers moesten de vlugt nemen, en de
kerkvoogden, die het nog waagden zich tegen den
doorbrekenden woesten stroom te verzetten, werden
genoodzaakt voor hunne eigene veiligheid elders be-
scherming te zoeken (1).
Het ligt ook in den aard der zaak, zoo als wij bo-
ven hebben gezien, dat gevoelens, zienswijzen en ge-
zindheden door geboden en verordeningen uit de ziel en
het leven der menschen niet verbannen, en de tegenover-
gestelde ook door geene uitwendige magt ingeprent kun-
nen worden; ja, dat iedere daarop doelende schikking
den mensch slechts met wantrouwen, kwaad vermoeden
en argwaan jegens de maglhehbers vervult en daardoor
den toestand nog verslirnmert.
§■ 142.
Nu komt in het hier besprokene geval nog wel bij-
zonder in aanmerking, dat de partij, welke de oude
kerke-orde en aandacht waarlijk en redelijk weoscht, en
daar genoegen en zaligheid in vindt, alleen de oudere en
minder talrijke is; want de jeugd en de middelbare
leeftijd zijn kinderen der verlichting, welke de hun
opvolgende geslachten, helaas, medeslepen, en, indien
zij al opentlijk aan de uiterlijke vormen van de eere-
dienst, uit staatkunde, deel nemen, de buiten de^kerk
(1) Een Duitsch Geleerde, die eenige maanden daarna «ioh
te Parijs ophield, TerzeVerde, dat in het openbare leyen
in 't geheel geen spoor meer Tan eenigen godsdienstigen lin
kon opgemerkt worden. — Hoe tal en kan al«oo dit ongeluk-
kige land tot bestendige rutt komen ?