Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.189
het wezenthjke behoorende aandaohtsoefeningeu en ge-
bruiken (dat de Christelijke eeredienst, wat het we-
zentlijke betreft, onbewegelijk en heilig moet worden
gehouden, spreekt wel van zelve), eene heilzame uit-
werking tegen onzen tijdgeest mag verwacht worden,
ja, of er niet zelfs bedenkelijke gevolgen van te duch-
ten zijn ?
§. 141.
Hij, die den gang der ontwikkeling van eene deels
stellig boosaardige, deels ligtzinnige en ligtvaardige
denkwijze met opmerkzaamheid gadesloeg en volgde,
zal, zoo hij het met Staat, Kerk en Menschheid wèl
meent, zijne bezorgdheid moeijelijk kunnen onderdruk-
ken. Dengenen echter, die zich min gemakkelijk de-
zen toestand voorstellen kunnen, wordt aanbevolen het
oog te vestigen op het jongste groote voorbeeld, ons
in Frankrijk gegeven, ten einde in het oogloopend te
zien, dat de verschijnselen van de weder ontluikende
oude godsdienstigheid onder het volk en in de hoogere
kringen (Ae/ kleinste gedeelte van hel volk uitgezonderd),
louter ligtvaardige schijn, of huichelachtig bedrog en
staatkundige misleiding wasj want, hoe gevuld ook
onder kafel X. de kerken te Parijs waren; hoe luide
daarin op nieuw heilige gezangen en gebeden weer-
galmden; hoe vurig ook de rouwhartige aandacht van
gansche gemeenten bij de predikingen van de missio-
narissen zich vertoonde, en hoe vroom ook daarbij de
deelneming van het Hof en van de Grooten bleek te
wezen: — eene omwenteling van drie dagen wierp de
weder opgebouwde burg van Sion met éénen enkelen
stoot omverre. De goede monarch, die door de herstel-
ling van de oude vrome oefeningen dc steunscls van