Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORRGDK
voor den tweeden druk.
I.
VOOR STAATSIilEDElV.
Meder Staatsman of grondvester van eene nieuwe
Staatsinrigting in de Oudheid nam Opvoeding en Onder-
wijs, met een vooruitziend oog, in den kring op van
de middelen ter bereiking van zijn doel. Daarom had-
den de Pheniciërs hunne scholen ter bevordering van den
handel, en de Israëlieten hunne Profetenschool, ter meer
vaste grondvesting van het denkbeeld der Godsregering.
Bij de Perzen bestonden bepaalde instellingen van op-
voeding , ten einde den zin voor regt en voor eene
goede staatshuishouding naar behooren te ontwikkelen en
te vormen, nadetnaal hun door de natuur karig bedeelde
Staat slechts onder deze voorname voorwaarden bestond.
Lacedemon had bij geheel de opvoeding der jeugd het
beeld van een krijgshaftig volk voor oogen, en Athene
de grondvesting van eene in wijsheid en kunst bloeijen-
de Bepubliek.
De Romeinen hadden geen bepaald uitgedrukt opvoe-
dingsbeginsel , en uit dien hoofde lieten do rijken en