Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Daarentegen echter zullen vijandige aanvallen nan na-
ijverige beoordeelaars, of van eene verborgene h\f,o\Xcrw,
tiaar het voorbeeld van onzen Goddelijken Meester, met
den vereischten nadruk lóorden afgetvezen.
Het geldt hier eene groote en gewigtige, ja de gewig-
tigste, aangelegenheid, de grondige en vruchtbare oplei-
ding van het opkomend geslacht in dezen nog steeds
zoo onrustigen en woeligeu tijd: het moet uit dien hoof-
de de heilige pligt worden^ geacht van allen, die aan de
Opvoeding deel nemen en werkzaam zijn, door hunne
kennis en ervaring tot het juiste doorzigt in deze be-
langrijke zaak met ijver en nadruk het hunne toe tc
brengen. Het geldt voor ons do vermaning van onzen
hemelschen Leermeester: Wat gij in het Imis gehoord
liebt, predikt dit op de daken.
Voor hen evenwel, aan wie de waarheid en juistheid
der nieuwe leer nopens het schoolonderwijs desniette-
genstaande niet gèheel duidelijk en klaar zouden mogen
voorkomen, diene eene andere belangrijke spreuk ter
geruststelling: Uit de vruchten zult gij hen kennen;
beproeft daarom alles, en behoudt het goede.
V
Bayreuth, 2 Junij 183ij.