Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.175
schitterende kroon der martelaren vereerd te worden,
zoodat eindelijk geen denkbeeld van regt, van deugd
en van hetgeen Goddelijk is, meer plaats vindt.
Deze overweging alleen, welke wij niet gaarne verder
willen vooitzetten, moet reeds de redelijke twijfeling
opwekken, of niet, ondanks deze voortreffelijke voor-
behoedmiddelen, de booze geest toch nog eenen of
anderen weg ter verleiding geopend zal vinden; en
deze gedachte zal ons tot de overtuiging brengen,
dat, bij al die wijze beschikkingen, toch de weg ter
verbetering van den geest onder de studerenden nog op
eene andere wijze moet gezocht worden.
§. 127.
Men mag wel met eenigen grond dit kwaad, dat
wij uit ons openbare leven wcnschen verbannen te
zien, en ook trachten te verdrijven, voor eene ziekte
der ziel houden (1), welke, zoo als vele ligchamelijke
kwalen, alleen door homöopathische middelen kan wor-
den overwonnen en uitgeroeid.
Er behooren dus nog schikkingen te worden ge-
maakt , ten einde den geest der studerenden eene gansch
andere rigting te geven, opdat zij uitsluitend in het ver-
dedigen en nakomen van het algemeen ware, regte,
goede en schoone hunne grootheid zoeken. Doch daar-
van zullen wij meer bepaald spreken, wanneer wij
alle middelen ter bereiking van het gewenschte doel
zullen onderzocht hebben.
%. 128.
Goedhartige vromen hebben, zoo als reeds is opge-
(1) In meer dan ééfi optigt kan lij met de Cholera Tcrgele-
ken worden.