Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
persen ook in vreemde landen ten dienst staai., ten
einde prüduelsa van derzelver ingewijden aan het licht
te brengen.
§. 123.
Wie deze opmerkingen overweegt, zal voorzeker
de treurige overtuiging opdoen, dat langs dezen
weg het doel, om onjuiste, schadelijke, voor Staat en
Kerk gevaarlijke leerstellingen, begrippen en meeningen
te verbannen, niet wel kan bereikt worden. Het
kwaad moet tot den grond toe worden uitgeroeid.
De wijze hoe dit te doen, zuHen wij in de laatste
Beschouwing uitvoerig uiteenzetten.
Hier moeten wij echter, ten einde het thans bespro-
ken wordende punt: het verbod van ongeoorloofde of
schadelijke geschriften, af te handelen, overeenkomstig
het oogmerk met dit werkje, de bepalingen nader
voorstellen, onder welke het onderdrukken van zulke
boeken ons raadzaam en doelmatig voorkomt.
^óór alles behoort er een onderscheid tusschen de
bedoelde gesehriften gemaakt te worden, en wel in
dat opzigt, of zij wegens hunnen onzedelijken of staat-
kundigen inhoud der openbaarmaking onwaardig zijn;
en ten tweede, of de geschriften, welke tot ondeugd
aansporen en verleiden kunnen, eenvoudig verboden
en verbeurdverklaard, dan of zij niet veeleer geheel
door de Politie vernietigd behooren te worden; want
verbod en verbeurdverklaring helpen weinig, zoo als
wij gezien hebben. Da.irenboven is het niet enkel te
doen om de onderdrukking van het boek, maar ook
om den schrijver ten toon te stellen. Om die re-
den ook zou, vóór de uitvoering van de veroordee-
ling, even als in Criminele Regtsspralcen, de grond.