Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ifl6
floor van buiten werkende maatregelen in 't geheel
niet kan worden veranderd of te keer gegaan, veel
min onderdrukt of uitgeroeid worden, dat ook geene
aardsohe magt, ketens, kerker, en de dood zelfe, het
niet vermogen. Ja de gesehiedenis leert ons veeleer,
dat in zulke omstandigheden de gewelddadigste maat-
regelen ter onderdrukking van een gevoelen of een
geloof, al steunt het eene of andere ook op eene
dwaling, enkel strekken oin het nog meer te doen
wortel vatten en zich voort te planten, gelijk het
bloed der martelaars den christelijken bodem be-
sproeide , opdat de planten vau het Evangelie te we-
liger zouden opschieten.
De grond van deze tegenstrijdige uitwerking is hoofd-
zakelijk hierin gelegen, dat mistrouwen en argwaan
wordt gaande gemaakt, waardoor eene onbillijke of
wel vijandige gezindheid van de zijde der onderdruk-
kers ondersteld wordt, en uit welken hoofde de ver-
volgden zich nog naauwer aaneensluiten en hunne
eigendommelijke gezindheden, voornemens en ontwer-
pen met nog digter' sluijer omhullen, hetgeen met
name in het door ons besproken belang overtuigend
genoeg is gebleken.
§. 118.
Evenmin helpen ook maatregelen, door welke het
menschelijke weten meer of min beperkt wordt, b. v.
het inkrimpen van de leervakken tot de van oudsher
gebruikelijke, hetgeen door twee partijen, de angst-
vallig staatkundige en de angstvallig godsdienstige,
wordt voorgedragen.
Wil men daardoor bewerken, dat geene schadelijke
meeningen meer irit de scholen onder de menschen