Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lieid aanmerkten, is altijd nog zeer gering; verreweg de
meerderheid heeft slechts het onderwijzen op het oog,
eene ligtere manier van onderrigten tot voorname zorg,
en de vorming en ontwikkeling der menschehjke vermo-
gens ten oogmei k.
Dezen mogen het nu welligt afkeuren, dat dit werkje
zich met de staatsbelangen bemoeit; maar zij kunnen
ojk evenzeer in de bekrompenheid hunner inzigten zich
gevoelig toonen over de eenigzins strenge kritiek van het
ondencijs, zoo als het door hen tot dusverre is gegeven
en ingerigt, en ook niet ligt tot verandering van hun-
ne wijze van doen besluiten. Vit dien hoofde behooren
dan ook degenen onder hen, die de zaak beter en gron-
diger inzien en veler wegtcijzers kunnen zijn, deze vor-
dering van het werkje te ondersteunen en de mannen
van het vak tot een onbevooi^oordeeld nadenken aan te
sporen, ten einde zij het ware van de zaak zich eigen
maken, en door het gevolg van de toepassing aangemoe-
digd, tot een alzijdig werken zich mogen gestemd gevoelen.
Gelijktijdig wordt aan degenen, dien nog de zaak niet
zoo duidelijk mögt voorkomen, of er bedenking tegen
dragen, en met eene redelijke gemoedsstemming ophelde-
ring verlangen, de toezegging gegeven, dat zij in een
eerlang uit te geven Tijdschrift, hoofdzakelijk voor dei-
gelijke ophelderingen en uitleggingen in te rigten, alle
bedenkingen en twijfelingen zullen kunnen te berde bren-
gen, en ongetwijfeld, en tot hunne volkomene bevredi-
ging , de gewenschte inlichtingen zullen verkrijgen (1).
(1) Dit Tijdschrift is niet tot stam! gekomen, althans is hel
ons niet bekend geworden.
Vertaler.