Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
TltTFDG BESCHOUWIITG.
Otser Het nngenoeg»atne van, ae tus'
»chenHatnat »00 wet van Het
geftijli at» van Het kerltetiJH ge-
«ag , bwiten Het anOerwiJ*'
§. 116.
Daarin zijn wel allen, die over den zoo hoogst on-
rustigen en steeds in gevaarlijke beweging blijvenden
tijd, dien wij beleven, klagen, het met elkander
eens, dat het kwaad voortspruit uit en berust op
bestaande denkwijzen en gevoelens; diensvolgens moe-
ten zij allen ook met elkander overeenstemmen, dat
het kwaad ook maar alken door het opwekken en voort-
planten van tegenovergestelde heilzame meeningen kan
worden weggenomen. Derhalve ontstaat de vraag:
langs welken weg wij 't zekerst tot dit doel geraken?
S- 117.
Dat verboden en bevelen, bepalingen en voorschrif-
ten in het algemeen niet tot dit doel geleiden, mag
hier wel vooraf worden in het oog gehouden; want
niet alleen de kennis van de menschelijke ziel zegt
het ons reeds van te voren, maar de ondervinding
bevestigt het en stelt het boven allen twijfel, dat eene
tneening, een geloof, eene zienswijze, eene denkwijze,
n*