Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
getcigtigs, hoogst schadelijke, en voor de door uns
bedoelde hooge belangen zeer gevaarlijke gebreken ver-
mijdt, ja veeleer de menschen daartegen in veiligheid
stelt, en tot eene gewenschte stemming en gezindheid
brengt — ja brengen moet.
114.
Deze consequente voorslag kan maar alleen op die
wijze worden ten uitvoer gebragt, dat grondig onder-
rigte opvoedkundigen zich over het in vraag staande
onderwerp duidelijk en bepaald verklaren, en de
hooge staatsdienaars, indien namelijk de bedoelde grond-
stellingen hun overtuigend en gegrond voorkomen,
de ten uitvoer brenging en verspreiding in de rege-
rings- verordeningen opnemen.
Men vraagt nu verder: Zullen dezen wel op die
voordragten en voorstellen acht geven? Is het dan
al reeds zoo ver gekomen, dat de staatsdienaars voor-
nemens zijn ook het schoolondèrwijs, dat is: de manier
van ondencijzen, in den hoogen sfeer der staatkundige
bemoeijingen op te nemen?
De groote staatkundige montesotieu had er in zijn
uitmuntend werk: V esprit des Lois, ook niet aan ge-
dacht; want in zijnen leeftijd was, over 't geheel
genomen, het denkbeeld van een doelmatig lager on-
derwijs in Frankrijk nog niet in den kring der gedach-
ten over de regering eens lands doorgedrongen. Ja
ook de later in Duitschland hem navolgende geleerden
maakten nergens in hunne werken over den Staat
eenig gewag van dit bijzondere punt, als eene aanvul-
ling van hunne leerstellingen, wel te verstaan, geen
gewag aangaande den aard van het ondencrijs, te we-
ten , door het voorstellen van algemeene beginselen over