Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
verbond gewonnen, hetwelk de vernietiging van zulk
eene onregtvaardige en onbekwame regering tot het
doel van zijne pogingen zieh heeft voorgesteld, onder
het voorgeven, dat het geschiedt, ten einde in het
Vaderland een vrij en geestverheÉFend leven te doen
ontluiken!
Wanneer des jongclings verbeeldingskracht door zulke
bedriegelijke voorspiegelingen wordt aangevuurd, dan
is hij ook tot de vermetelste en schrikkelijkste bedrij-
ven voorbereid, dewijl zij hem onder het beeld van
groote daden te gemoet treden.
§■ 111-
Zoo ver kan het dus met de talentvolste en, zoo
als daar aanstonds nog werd opgemerkt, misschien in
den grond van hun gemoed zelfs edelgezinde jonge-
lingen komen, dat zij het verbond van de wederspan-
nigen en boozen vergrooten, ja den aanvoerders zelfe
tot de'gevaarlijkste medegezellen strekken, indien zij maat
een geoefend verstand, zonder de kennis van het ware
menschenleren, verkregen hebben.
De scholen, welke zich nu bij voorkeur de bevor-
dering van de verstandsontwikkeling door middel van
denkoefeningen hebben ten doel gesteld, of, met an-
dere woorden, de zuiver formele vorming op het oog
hebben, zijn alzoo, ondanks hare goede bedoelingen,
in onzen leeftijd zoo min aan te raden, of aan te
moedigen, als de andere.
§■ 112.
Onder de schadelijke gevolgen dier seholen kan dit
gerekend worden, dat zij als de geboorteplaatsen mogen
worden aangemerkt van die rationalisten, die door
hunne buitensporigheden in het van de hand wijzen