Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
geheel over het hoofd, eu verzuimen ook, clett leerling
het inzigt in de betrekkingen van het leven te ver-
schaffen, ten einde van die kundigheden in elk voor-
komend geval de meest gewenschte toepassing te kun-
nen maken.
Zoo blijft dan de leerling, bij alle geoefendheid in
het denken, bij al zijne vaardigheid in het ontleden
van begrippen, in het maken van vergelijkingen en
in het naauwlettend opsporen en aanwijzen van over-
eenkomst en verschil, derhalve bij alle de scherpzin-
nigheid van zijn oordeel en geoefendheid zijner zinnen,
toch een armhartig menseh ten aanzien van zijne
lerenskennis. Ja, de ondervinding leert, dat de
scherpzinnigste geleerden in het dagelijksch leven dik-
werf zich als de onbeholpenste menschen vertoonden,
en in hoogere ambtsbetrekkingen, met al hunne ge-
leerdheid, zich in geenen vorm wisten te schikken
en in geenerlei spoor zich te bewegen.
§. 108.
Doch dit gebrek aan levenskennis en levenskunst,
(zoo als het werk: Divinität dit vermogen noemt) is
niet het eenig negative nadeel, hetwelk zulke scholen
ten gevolge hebben; maar de stremmingen en hinder-
nissen , welke leerlingen, uit dezelve voortgekomen,
zoo wel opzigtelijk hun eigen leven, als in nog hoogere
mate in het maatschappelijk leven, te weeg brengen,
zijn veel grootere positive nadeden.
liet eerste is reeds de ijdele trots eens mans op de
kracht van zijn verstand, waardoor hij zich boven positi-
ve wetenschap verheven acht, ja met tegenzin daarte-
gen wordt vervuld, zoodat hij voor zijne eigene huis-
iKmdiiig en eigene zaken weinig lust en geschiktheid