Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
voor liet algemeene levensdoel, als ook inzondeilieid
voor het belang, dat wij op het oog hebben, en wel
uit die grondoorzaak, dat zij, het ware doel van het
onderwijs uit het oog verliezende, hoofdzakelijk het
verstandsvermogen oefenen, en de bevordering van de
levenskennis en het inzigt in het leven veronachtzamen.
Zelfs reeds pestalozzi, den goedhartigen vader van
het idee eener elementaire methode van onderwijs (I),
ontging het beginsel van het onderwijs voor het leven,
en daarom kon zijne methode niet als algemeen geldig
worden aangenomen. Op denzelfden grond eehter,
maar nog meer om dc schadelijke gevolgen, welke
de denkot'fenings - scholen moeten voortbrengen , en vol-
gens do ondervinding ook werkelijk voortbrengen,
moeten die scholen zoo wel weder losgelaten worden,
als de vorige.
s. 107.
De denkoefenings - scholen (om meer bepaald van
hare nadeelen te gewagen) veronachtzamen voor die
denkoefeningen te zeer de kundigheden yoor het le-
ven , en veroorzaken diensvolgens in het menschelijk
weten eene groote gaping, welke de leerling in het
vervolg niet meer in de gelegenheid is aan te vullen;
of zij nemen slechts enkele leveuskundigheden bloot
als middel voor de formele denkoefening op, maar
zien daarbij de noodzakelijke betrekking op het leven
(1) Tot op de Terschijniog vnn de Elementaire school
voor hrt Leven is er geen behoorlijk zamenhangend onderrigt
over de wezenllijke methode van ondertrijs geleverd , maar
vrel over — ten onregte aldns genoemde — leerwijzen (metho-
den) geschreven en gesproken.